Academic exchanges

publications

Home - research - publications

Publication date: May 2013
Editor: FanFeng Hong-liang wu
Executive editor: Liuyu
Perform:Jingfei
design:Liuxiong  Daikai
Hairstyle publishing: the Yangtze river publishing media, the hubei fine arts publishing house